مدیران اجرایی

محسن مهدوی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال بختیاری
  • نام مدیر : محسن مهدوی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1401
  • نام معاون : سعید کریم زاده
  • تلفن دفتر : 03833337664
  • فکس دفتر : 03833330445
  • ایمیل : chb@assc.ir
مدیران پیشین

مسعود میرزایی، خرداد 1397 تا اسفند 1400

مرتضی مرادی، اردی بهشت 1392 تا اردی بهشت 1397

مهرزاد فرهنگ مهر، آذر 1390 تا فروردین 1392

حبیب الله امیرخانی، فرورین 1384 تا آبان 1390

مهدیقلی کریم زاده، مهر 1379 تا اسفند 1383

مسعود رئیسی نافچی، فروردین 1374 تا مهر 1379

 

آدرس
  • استان : چهارمحال بختیاری
  • شهرکرد، کیلومتر 5 جاده اصفهان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهار محال و بختیاری