مدیران اجرایی

شریف ملاشاهی جوان
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان بلوچستان
  • نام مدیر : شریف ملاشاهی جوان
  • آغاز مسئولیت : بهمن 1394
  • نام مسئول دفتر : نگین صابر
  • نام معاون : سیدرضاحسینی
  • تلفن دفتر : 05433441515
  • فکس دفتر : 05433417335
  • ایمیل : zahedan@assc.ir
مدیران پیشین

غلامعلی کده ای، خرداد 1390 تا دی 1394

یحیی داوطلب، فروردین 1380 تا اردی بهشت 1390

 

آدرس
  • استان : سیستان بلوچستان
  • زاهدان، خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 39 ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان