مدیران اجرایی

خسرو عمرانی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
  • نام مدیر : خسرو عمرانی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1401
  • نام مسئول دفتر : مریم شریفیان
  • نام معاون : مهرانگیز مهدی زاده
  • تلفن دفتر : 07733530060
  • ایمیل : bushehr@assc.ir
مدیران پیشین

شاپور رضائی، خرداد 1399 اسفند 1400

عبدالحسین موسوي فرد، آذر 1395 اردیبهشت 1399

مهدي صداقت شعار، آذر 1388 آبان 1395

فرامرزي اکباتانی، مرداد 1383 آبان 1388

مهدي اعتمادي، مهـر 1382 تیر 1383

غلامعباس کاریزي، مهـر 1376 شهریور 1382

 

آدرس
  • استان : بوشهر
  • خیابان شهید چمران، روبروی ورزشگاه کارگران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر