مدیران اجرایی

سیامک بیگی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام
  • نام مدیر : سیامک بیگی
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1401
  • نام مسئول دفتر : عباس محی زاده
  • نام معاون : مسعود شیری
  • تلفن دفتر : 08433331603
  • فکس دفتر : 08433338322
  • ایمیل : ilam@assc.ir
مدیران پیشین

آیت جمالی، از آذر 1393 تا مرداد 1401 

علی سیاھی، از خرداد 1385 تا آبان 1393 

عبدالھاشم بیگی، از خرداد 1383 تا اردیبهشت 1385

علی اکبر غضنفری، از آذر 1380 تا اردیبهشت 1383  

دریافت رزومه
آدرس
  • استان : ایلام
  • ایلام، بلوار شهید مدرس، روبروی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام