مدیران اجرایی

سید علیرضا موسوی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی
  • نام مدیر : سید علیرضا موسوی
  • آغاز مسئولیت : آبان 1392
  • نام مسئول دفتر : علیرضا تقوی
  • نام معاون : محسن عقیلی معاون اداری، مالی و بازرگانی
  • تلفن دفتر : 08634456190
  • فکس دفتر : 08633254038
  • ایمیل : markazi@assc.ir
مدیران پیشین

محمدحسین بهاور، آبان 1391 تا مهر 1392

سیدعطاءالله رضی، آذر 1386 تا مهر 1391

غلامحسین خدرائی، مهر 1376 تا آبان 1386

احمد ذبیحی، مرداد 1368 تا شهریور 1376

 

دریافت رزومه
آدرس
  • استان : مرکزی
  • اراک، بلوارقائم مقام، نرسیده به میدان امام حسین (ع)، جنب اداره کل فنی وحرفه ای، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی