مدیران اجرایی

علی محمد حسینی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
  • نام مدیر : علی محمد حسینی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1401
  • نام مسئول دفتر : مهسا امیری
  • نام معاون : حامد شیردل معاون فنی، سیده زهره صمصامی معاون اداری، مالی بازرگانی
  • تلفن دفتر : 02188956053
  • فکس دفتر : 02188963503
  • ایمیل : tehran@assc.ir
مدیران پیشین

علی راه انجام، فروردین 1393 تا اسفند 1401

علی اکبر ندرلو، فروردین 1391 تا اسفند 1393

رسول فلاح، فروردین 1387 تا اسفند 1393

علی اصغر حسن خانی، فروردین 1384 تا اسفند 1387

مرتضی امیری، فروردین 1381 تا اسفند 1384

سیدزکی مصطفوی، فروردین 1380 تا اسفند 1381 

آدرس
  • استان : تهران
  • تهران، خیابان فاطمی، کوچه دوم، کوچه سمندر، پلاک 6، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران