انبار قرق و نودیجه استان گلستان صاحب سند تک برگی خواهد شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، 

 حمید هزار  جریبی مدیر شرکت ، در راستای مستند سازی اموال و دارایی های شرکت از اخذ و صدور سند تک برگی برای  انبار های قرق و نودیجه گرگان  خبرداد. وی با اعلام این خبر گفت:  انبار ها  نودیجه  با عرصه 24968 مترمربع  و اعیان 1500 مترمربع  انبار قرق  با عرصه49900 مترمربع  و اعیان7950 متر مربع  از بدو تاسیس تاکنون فاقد سند رسمی و مالکیت آن در قالب تنها یک صورتجلسه واگذاری تنظیم شده بود که خوشبختانه و به حول و قوه الهی و با تلاش های صورت گرفته این موفقیت حاصل شد تا  با پی گیری در مراحل مقدماتی، پلاک  ثبتی عرصه و عیان  انجام و انشا الله در مراحل بعدی نیز سند شش دانگ آن  نیزصادر  خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید