برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی جنوب استان کرمان (جیرفت) در اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب  استان  کرمان (جیرفت) ،  در روز چهارشنبه، بیست و یکم  اردیبهشت  ماه سال جاری، ساعت11،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید