تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان در فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس خسرو عمرانی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۴۹۵ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به انبارهای سازمانی و کارگزاران استان لرستان در فروردین ماه ۱۴۰۱ تامین و ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید