اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ نمونه های برداشت شده از 200 تن کود فسفاته 13 درصد پارت 35 تولیدی شرکت ارکان شیمی که به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین حمل شده بود، جهت انجام آزمایش و ارائه آنالیز کودی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

 

کلمات کلیدی : فسفاته نمونه کود