اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ نمونه های برداشت شده از 200 تن کود سوپر فسفات تریپل پارت 46 تولیدی شرکت کیمیاداران کویر که به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین حمل شده بود، جهت انجام آزمایش و ارائه آنالیز کودی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.