توزیع 350 تن انواع کودهای شیمیایی در شهرستان گلپایگان در فروردین 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در فروردین ماه 1401 میزان350 تن انواع کودهای شیمیایی مصرفی بهره برداران کشاورزی استان اصفهان شهرستان گلپایگان را توزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید