ذخیره سازی 3000 تن کود اوره فله در انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 فریدون صفایی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ذخیره سازی 3000 تن کود شیمیایی اوره فله در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

لازم به ذکر است شرایط انجام مناقصه کیسه گیری 3000 تن کود اوره فله  دیگر نیز در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید