برگزاری دومین جلسه کشت قراردادی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

  مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از برگزاری جلسه دوم کشت قراردادی (راهکارها و جلسه توجیهی کشت قراردادی استان) با حضور معاون محترم سازمان تعاون روستائی آقای مهندس قربانی، معاون فنی تولیدی، مسئول بازرگانی، نماینده حراست و کارشناسان شرکت در محل دفتر مدیریت روز چهارشنبه مورخ 21 اردیبشهت ماه 1401 خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید