برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظتی و نگهبانی استان فارس در اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور  نگهبانی و حفاظت فیزیکی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  در روز پنجشنبه، بیست و دوم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 11:30 ، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید