عملیات نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

 

مهندس محمد شهیاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان اعلام کرد در راستای اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت مواد کودی نمونه برداری از پارت 20 کود سولفات پتاسیم تولید داخل (شرکت میهن زاج )تخلیه شده در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان واقع در شهرستان سنندج با حضور مسئول حراست و کارشناسان این شرکت انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید