بازدید کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری و گواهی شده پیمانکاران طرف قرارداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید و سرکشی کارشناس بذر و نهال از مزارع تکثیری بذر مادری و گواهی شده جهت نظارت بر خزانه های تولید نشاء و ارائه توصیه های لازم نحوه آماده سازی بموقع بستر کشت روز پنجشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه سال 1401 خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید