دیدار معاون بهبود تولیدات گیاهی با مدیر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دیدار کرد

در این دیدار مجید بهادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از زحمات و تلاش های همه کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در تامین و توزیع به موقع کودهای مورد نیاز استان قدردانی کردند در ادامه مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نیز خواستار حمایت های همه جانبه سازمان جهاد کشاورزی در زمینه استمرار تامین و توزیع کودهای مورد نیاز بخصوص در زمینه کشت مجدد برنج در سطح استان مازندران شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید