برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان قزوین در اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،  در روز یکشنبه،  بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 10:30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید