جلسه در خصوص برآورد قیمت های معاملات مزایده و مناقصه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در جلسه که با حضور رئیس گروه کارشناس معاملات و کارشناس بازرگانی که در مورد موضوعات مربوط به برآورد قیمت های اولیه یا روز و قیمت پایه معاملات در انواع مزایده ها و مناقصات در روز دوشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه سال 1401 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید