برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی بندر امام در استان خوزستان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  بندر امام  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،  در روز شنبه، بیست و چهارم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 11، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید