لغو عاملیت کارگزاری متخلف در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام نمود: طی بازدید و بازرسی های کارگروه نظارت و پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، یکی از کارگزاران بخش خصوصی استان به دلیل توزیع کودهای کشاورزی خارج از شبکه رسمی توزیع بعد از اعلام اخطارهای قبلی، لغو مجوز شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید