اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

بازدید مهندس رسولی و مهندس راه انجام به منظور سنجش ظرفیت های ذخیره سازی انبارهای سازمانی استان قزوین؛

صبح روز یکشنبه مورخه 25 اردیبهشت ماه سالجاری، عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به همراه علی راه انجام معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به منظور بازدید از نحوه ذخیره سازی و برآورد ظرفیت های موجود از انبار های سازمانی استان بازدید بعمل آوردند.