اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری پارت تکمیلی کود سولفات پتاسیم گرانوله در انبار سازمانی مرکزی آستانه اشرفیه توسط کارشناس بازرگانی این شرکت و بدون حضور نماینده شرکت  تولیدی مذکور روز یکشنبه مورخ 1 خرداد ماه 1401خبر داد.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/