اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

 

   در سه ماه نخست سالجاری حدود 100 تن انواع کودهای شیمیایی تفاهم نامه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

 
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/