اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری از تشکیل جلسه کمیته بذر درمحل سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.

مهندس محسن مهدوی در جلسه کمیته فنی بذر استان که با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ،نماینده موسسه بذرونهال ،مدیرحفظ نباتات ،مدیر  زراعت   و کارشناسان ذی ربط سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل بود گفت: بذر به عنوان اولین و مهمترین فاکتور تولید محصول زراعی است و باید بذر اصلاح شده و با کیفیت مطلوب در اختیار کشاورزان زحمتکش قرار بگیرد .

هدف از تشکیل جلسه تولید بذور اصلاح شده گندم و جو در سال جاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان وسایر شرکتهای بخش خصوصی وهمچنین کنترل ونظارت مزارع بذری ومبارزه با علف های هرز وبیماری های مزارع  مذکور تصمیمات لازم اتخاذ گردید.