اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مهندس نعمت قاسمی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان بیان کرد:با توجه به اینکه تدارک تامین نهادهای کشاورزی بخصوص کودهای شیمیایی پر مصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میباشد،و به این منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان گیلان در خرداد ماه 1401 در انبار سازمانی رشت  مقدار 3319  تن کود کشاورزی به مقصد کارگزاران استان بارگیری و ارسال گردید


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/