در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده ای کشاورزی استان بوشهر در تیر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه پنج هزارو ده تن  انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء انبارهای سازمانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،  در روز چهار شنبه، یکم تیر  ماه سال جاری،  ساعت 9 صبح، با  هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید