اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 

 

سعیدی سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: مدیریت بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای اجرای طرح خودکفایی کود های کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان داخلی بخصوص شرکتهای دانش بنیان اقدام به برگزاری همایش معرفی سبد کودی نمود که در تاریخ 31 خرداد ماه، چهاردهمین همایش با حضور بیش از 15 شرکت تولید کننده طرف تفاهم نامه با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در استان آذربایجان شرقی  برگزار شد.

 


کلمات کلیدی : همایش