اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع انواع کود شیمیایی در شهرستان سرابله واقع در استان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت در سه ماهه سال جاری مقدار 665 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان سرابله توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان