اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع بیش از 621 تن کودهای شیمیایی ازته -فسفاته و پتاسه در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری  در سه ماهه سال جاری خبر داد.

مهندس محسن مهدوی  افزود: مقدار توزیع شده از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :از اول سال تا کنون بیش از 481 تن کود اوره - 80 تن کود فسفاته و 60تن کود شیمیایی پتاسه در شهرستان حمل وتوزیع گردیده است.