صادرات 42 هزار تن محصولات کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات 42 هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران به خارج از کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: صادرات این مقدار محصولات کشاورزی از استان مازندران در حالی است که نهاده های موردنیاز برای محصولات زراعی و باغی بخصوص کودهای پرمصرف موردنیاز این محصولات توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید