اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

به منظور نظارت و کنترل بر روند توزیع و مصرف کود اوره یارانه ای و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در مصرف آن در بخش صنعتی (غیر کشاورزی) و در راستای اجرای دستورالعمل شناسائی کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین به همراه نماینده پلیس امنیت اقتصادی و حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از شرکت های تاپ کم، ایران چسب، الغری و شرکت هنکل واقع در شهرک صنعتی الوند بازرسی بعمل آمد.

کلمات کلیدی : عباس رسولی بازرسی اوره assc