اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 44 هزار تن کود کشاورزی ازته در استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

از 44هزار تن کود ازته تامین شده برای بخش کشاورزی در استان مازندران مقدار 40 هزار تن آن از طریق شبکه کارگزاران بخش های خصوصی، تعاونی های روستایی، تعاونی های تولید و شرکت های خدمات مشاوره ای تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در 22 شهرستان مازندران توزیع و 4هزار تن مابقی نیز در دست توزیع می باشد. وی افزود با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی فرآیند تامین و توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای در سطح استان مازندران از طریق صدور حواله الکترونیک می باشد افزود راه اندازی و کاربرد سیستم حواله الکترونیک موجب شده است تا کود موردنیاز کشاورزان براساس نیازشان به دست آنها برسد.