اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

در راستای اجرای دستورالعمل شناسائی کارخانجات و مصرف کنندگان کود اوره صنعتی به منظور نظارت و کنترل بر روند توزیع و مصرف کود اوره یارانه ای و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و مصرف آن در بخش صنعتی (غیر کشاورزی)، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به همراه کارگروه‌ نظارت شامل نمایندگان تعزیرات حکومتی استان و بازرسی جهاد کشاورزی استان در روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 از کارخانه نوین چوب در شهرک صنعتی شماره 2 واقع در جاده اهواز-اندیمشک بازرسی بعمل آمد.