اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تأمین و توزیع 70 تن کود پتاسه در خرداد ماه سال جاری در سطح استان خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به تامین و تدارک کود مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی استان بر اساس سهمیه 1401، در خرداد ماه سال جاری مقدار 70000کیلوگرم کود پتاسه شامل سولفات پتاسیم و کلرورپتاسیم از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح استان تحویل کشاورزان گردید.

 

کلمات کلیدی : کود سولفات پتاسیم