اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از انجام عملیات نمونه برداری کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری ارسالی از شرکت شیمی اکسیر بوستان خبرداد.

وی در ادامه افزود: عملیات نمونه برداری از 200 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم پودری، پارت 2 شرکت شیمی اکسیر بوستان توسط تیم نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین صورت گرفته و پس از پلمپ جهت آنالیز به مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال می گردد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/