اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود ، جلسه هم اندیشی با حضور مدیر و معاونین و مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان با آقای طباطبایی مسئول کارگزاران استان در خصوص بررسی کارگزارزان توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد شهرستان برگزار گردید