اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در سه ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم میزان 750 تن انواع کود های شیمیایی مصرفی کشاورزی استان اصفهان شهرستان بویین را توزیع نماییم

کلمات کلیدی : توزیع کود اصفهان