اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تامین کود سوپر فسفات تریپل در استان ایلام  خبر داد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 640  تن کود سوپرفسفات تریپل به  ارزش ریالی

32،048،000،000 توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام عنوان کرد: این کود  از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان در سطح ده شهرستان توزیع شده است.

 

کلمات کلیدی : کود ایلام کشاورزان
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/