90درصد کود اوره جامبو در استان گلستان کیسه گیری شده است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با بیان مطلب گفت: 1000 تن کود جامبو وارد انبار سازمانی گرگان شد که به منظور روان سازی عملیات کیسه گیری کود اوره جامبو،   عملیات کیسه گیری در بهترین وضعیت و با حداقل هزینه  انجام شده است. وی با اعلام  این خبر افزود: تاکنون90 درصد از کود اوره جامبو کیسه گیری شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید