اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری ازنشست ستاد زراعت استان چهارمحال و بختیاری خبرداد.

مهندس محسن مهدوی گفت: این نشست با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیرکل تعاون روستایی ،مدیر حفظ نباتات،نماینده مرکز تحقیقات،سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،رییس نظام صنفی کشاورزی ،مدیران شهرستان و کارشناسان زراعت در سالن جلسات شهدای سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد
 

مهدوی در ادامه افزود: ارائه گزارش کشت بهاره توسط مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های ده گانه استان،وضعیت خرید تضمینی محصول گندم و کلزا،ارائه گزارش کنترل آفت گل جالیز در مزارع کلزا و سن غلات در مزارع استان توسط مدیر حفظ نباتات استان ، ارایه گزارش جذب و توزیع انواع کودهای شیمیایی ازته-فسفاته وپتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و برنامه ریزی جهت کشت قراردادی گندم و طرح جهش تولید در دیمزارهای استان از محورهای برگزاری نشست ستاد زراعت چهارمحال و بختیاری بود