اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از 11,936 تن انواع کودهای شیمیایی ازته-فسفاته و پتاسه بین کشاورزان استان در خرداد ماه 1401  خبر داد.

علیرضا قربانی گفت: در خرداد ماه سال جاری 75 تن کود شیمیایی اوره و 10 تن سوپرفسفات تریپل در شهرستان ماکو توزیع شده است. وی در ادامه افزود: کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع بخش خصوصی در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  توزیع می شود.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/