اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: در سه ماه نخست سالجاری مقدار دو هزار و 254 تن انواع کود شیمیایی شامل دو هزار و 59 تن کود شیمیایی اوره، 142 تن کود شیمیایی فسفاته و 53 تن پتاسه از مبادی و انبار مرکزی شرکت، به مقصد کارگزاران شهرستان کبودرآهنگ حمل و در انبار این کارگزاران تخلیه شده است تا بر اساس سامانه پهنه بندی و صدور حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/