اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

بنا به اعلام سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان در خرداد ماه سال جاری معادل 8088 تن انواع کود شیمیایی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران استان توزیع گردید.