اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی: 

جلسه مشترک با قائم مقام ریاست سازمان جهاد کشاورزی آقای مهندس ارژنگی ، رئیس مکانیزاسیون آقای مهندس  موسوی و مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی آقای مهندس رسولی با مدیر ماشین آلات وادوات کشاورزی آقای مهندس بحیرایی و مدیربذرونهال آقای مهندس مسعودی فر و آقای مهندس نوفرستی وکارشناسان شرکت در سالن حلسات شرکت خدمات حماتتی کشاورزی استان خراسان چنوبی درتاریخ 1401/4/21برگزار گردید .

 

 

 

 

 


نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/