اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

از ابتدای سال 1401 تاکنون، تعداد 66 فقره قرارداد عاملیت توزیع کودهای شیمیایی به مدت یکسال دیگر تمدید شد.

وی با اعلام اینکه قراردادهای فوق یکساله بوده و کارگزاران می بایست هر ساله نسبت به تمدید آن اقدام نمایند افزود: اعلام رضایت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه بعنوان یکی از شرایط لازم جهت تمدید قرارداد بوده و همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن اعلام رضایت از عملکرد کارگزاران متقاضی حوزه تحت پوشش خود، نسبت به وضعیت انبار، میزان سهمیه کود سالیانه و نحوه و کیفیت توزیع و پایش نهاده ها اظهارنظر می نماید.

ابراهیمی زاده ابراز کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی مدت قرارداد و در چارچوب سهمیه های ابلاغی توسط سازمان جهاد کشاورزی مقدار مشخصی از انواع نهاده های کشاورزی را جهت فروش در اختیار کارگزار قرار خواهد داد و کارگزار تعهد می نماید آن را در چارچوب دستورالعمل فروش و همچنین طبق شرایط و ضوابط تعیین شده و براساس حواله الکترونیک صادره از مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه توزیع و به فروش برساند.

 

وی افزود: کارگزار به هیچ عنوان حق واگذاری کارگزاری خود را به فرد حقیقی یا حقوقی دیگر و همچنین حق فروش کود خارج از محدوده فعالیت عاملیت خود را ندارد.

 ابراهیمی زاده در ادامه گفت: کارگزاران طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شامل  شرکت های تعاونی ( تعاونی روستایی، تعاونی تولید و تعاونی باغداران) و بخش خصوصی می باشد.

ابراهیمی زاده مدیرشعبه فارس در پایان افزود: کارگزار موظف است حداقل یک باب انبار متناسب با میزان سهمیه تخصیص یافته  با رعایت کامل اصول ایمنی و استاندارد نگهداری و ذخیره سازی در اختیار داشته باشد تا بتواند کودهای شیمیایی را به مقدار سهمیه تخصیصی خریداری و در آن ذخیره نماید.

کلمات کلیدی : استان فارس