اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از فعال سازی کارگزاری اتحادیه شرکت های تعاونی  تهران ، شمیرانات و پردیس پس از چند سال وقفه خبر داد،

محمدحسینی گفت : در راستای سیاست بهره مندی از توان کلیه کارگزاری های موجود در استان وانجام رسالت اصلی تشکل ها در توسعه کشاورزی با مدیریت تعاون روستایی استان تهران ، اتحادیه مذکور فعال و به چرخه فعالیت بازگشت،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: با توجه به شعاع فعالیت  این اتحادیه در شهرستان تهران ، پردیس و شمیرانات و عدم جذب سهمیه این سه شهرستان در سال جاری این تشکل با تسهیل در روند فعالیت اولین پارت محموله کود شیمیایی شهرستان های مذکور را خریداری نموده است .

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/