اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری  

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع بیش از 7هزار و301 تن کودهای شیمیایی ازته در  استان چهارمحال وبختیاری  در چهار ماهه سال جاری خبر داد.

مهندس محسن مهدوی  افزود: مقدار توزیع شده از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ماه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :این مقدار توزیع شده معادل 30 درصد سهمیه استان با صدور حواله الکترونیک توزیع گردیده است.