اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به همراه همکاران این مدیریت در وبینار آموزشی روش اجرائی پایش و نظارت که در مورخه 29 تیر ماه در محل ستاد برگزار گردید شرکت نمودند.

 

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/